Individualterapi

Terapi Oslo Akerselvapsykologene

Individualterapi er ingen mystisk sak. Det handler om å snakke sammen, tørre å være åpen og å være mottakelig for endring. Det å snakke med noen som ikke er en del av vår nære famile eller venner, er noe vi alle kan trenge. En psykolog har taushetsplikt, og er ingen part i saken. Det vi er opptatt av er å forstå hva som har skapt problemene, og hvordan de kan løses. Vi vil være aktivt deltakende i denne prosessen, og har et oppriktig ønske om å gi deg nye redskaper slik at du kan løse det du står fast i.


Etter at vi er blitt bedre kjent, vil vi si noe om vår forståelse av problemene og hva som driver dem. Det er viktig for oss at vi forstår deg riktig! Deretter setter vi opp en behandlingsplan med fokus og målsetninger. Vi tilpasser metoden etter det vi blir enige om at passer best for deg og dine problemer. I noen tilfeller vil du få rask effekt, mens andre ganger vil vi måtte bruke lenger tid. Behandlingen vi gir baserer seg på godt dokumenterte metoder, og sammen finner vi ut hva som passer for deg.


Du avslutter behandlingen når du har fått det du kom for, synes du har det bedre, eller håndterer utfordringene på en mer konstruktiv måte.

Vanlige tema i terapi:

 • Vansker i nære relasjoner
 • Angst
 • Stress
 • Depresjon
 • Dårlig selvfølelse
 • Kroppsbilde
 • Håndtere stress
 • Konflikthåndtering
 • Bearbeide traumer, tap
 • Kjærlighetssorg
 • Avhengighet
 • Håndtere livskriser
 • Spiseforstyrrelser
 • Sinnemestring
 • Sosial usikkerhet
 • Ta valg

Parterapi

Parterapi psykolog Oslo

Det er vanlig at det oppstår konflikter i parforholdet, og noen ganger blir de så fastlåste at en kan trenge hjelp for å komme ut av dem. Da kan det være nyttig å snakke med en som står utenfor, og som er upartisk.

Andre par kan opplever at de kan gli fra hverandre, at det ikke lengre er konflikter som er problemet, men heller et fravær av det gode og en økt distanse. Kommunikasjonen opphører og lidenskapen forsvinner, og begge kan kjenne seg ensomme.  


Alle par har sine unike problemer, og det er viktig for oss at begge får slippe til med sin versjon. Noen ganger er problemene skapt i samspill, mens andre ganger er det en av partene som drar det tyngste lasset.


Vi kan hjelpe til med å skille hva som ligger hos den enkelte, hva som opprettholder problemene og hvordan dere sammen kan bryte den onde sirkelen.     

Kontakt

Besøksadresse: Trondheimsveien 2 J, (Inngang fra Herslebs gate)

Postadresse: Trondheimsveien 2, 0560 OSLO

E-post: post@akerselvapsykologene.no

Tlf: (+47) 93493034

Akerselvapsykologene AS