Individualterapi

Terapi Oslo Akerselvapsykologene

I løpet av livet møter alle på utfordringer og situasjoner som kan påvirke vår psykiske helse. Ofte håndterer vi disse med støtte fra venner og familie, mens andre ganger kan utfordringene føles overveldende og utenfor vår kontroll.


Terapi tilbyr et trygt og støttende miljø hvor du kan utforske dine følelser, tanker og handlinger med en objektiv og nøytral ekspert, og dermed løse opp i dem. Individualterapi er ingen mystisk sak. Det handler om å snakke sammen, tørre å være åpen og å være mottakelig for endring. Det å snakke med noen som ikke er en del av vår nære famile eller venner, er noe vi alle kan trenge. En psykolog har taushetsplikt, og er ingen part i saken. Det vi er opptatt av er å forstå hva som har skapt problemene, og hvordan de kan løses. Vi vil være aktivt deltakende i denne prosessen, og har et oppriktig ønske om å gi deg nye redskaper slik at du kan løse det du står fast i.


Etter at vi er blitt bedre kjent, vil vi si noe om vår forståelse av problemene og hva som driver dem. Det er viktig for oss at vi forstår deg riktig! Deretter setter vi opp en behandlingsplan med fokus og målsetninger. Vi tilpasser metoden etter det vi blir enige om at passer best for deg og dine problemer. I noen tilfeller vil du få rask effekt, mens andre ganger vil vi måtte bruke lenger tid. Behandlingen vi gir baserer seg på godt dokumenterte metoder, og sammen finner vi ut hva som passer for deg.


Du avslutter behandlingen når du har fått det du kom for, synes du har det bedre, eller håndterer utfordringene på en mer konstruktiv måte.

Vanlige tema i terapi:

 • Vansker i nære relasjoner
 • Angst
 • Depresjon
 • Dårlig selvfølelse
 • Kroppsbilde
 • Håndtere stress
 • Konflikthåndtering
 • Bearbeide traumer, tap
 • Kjærlighetssorg
 • Avhengighet
 • Håndtere livskriser
 • Spiseforstyrrelser
 • Sinnemestring
 • Sosial usikkerhet
 • Ta valg

Hos Akerselvapsykologene er vi overbevist om at forståelsen av personligheten din er det som gjør at behandlingen din blir individualisert, og dermed effektiv.


Når bør jeg oppsøke psykolog?


1. Vedvarende tristhet eller nedstemthet


Hvis du er følelsesmessig nedfor, motløs og tom over lengre tid, uten tydelige oppturer, kan det være et tegn på at terapi kan være nyttig.
2. Overveldende stress eller angst


Alle opplever stress og angst, men når disse følelsene blir så overveldende at de hindrer deg i dine daglige aktiviteter, eller at du utsetter ting du kvier deg for, kan terapi hjelpe deg med å finne strategier for å håndtere dem.
3. Endringer i søvn- eller spisevaner


Betydelige endringer i dine vanlige mønstre, som for eksempel å sove for mye eller for lite, eller store endringer i appetitten, kan indikere et behov for å snakke med noen.4. Følelsen av å være fastlåst eller uten retning


Noen ganger kan vi føle oss fastlåst i visse mønstre eller situasjoner, eller slite med å finne en retning på livet. En terapeut kan hjelpe deg med å utforske bakgrunnen for dette og hjelpe deg med å finne en retning, fremgang og formål.

5. Vansker med å regulere følelser

Å håndtere intense eller vanskelig følelser kan være utfordrende, og det er et klart tegn på at man kan ha godt av terapi. Uansett om det er plutselige humørsvingninger, langvarige perioder med tristhet eller sinne, eller en følelse av å være overveldet av egne følelser, kan terapi tilby teknikker og støtte for å bedre forstå og regulere dine følelser. Det å lære å navigere følelseslivet på en sunn måte bidrar alltid til større indre ro og bedre mellommenneskelige relasjoner.
6. Vanskeligheter i relasjoner

Problemer med å etablere eller opprettholde sunne relasjoner kan være et tegn på at du kan dra nytte av terapi. Enten det er innad i familien, med venner eller partnere, kan terapi tilby innsikt og verktøy for å forbedre disse forholdene.
7. Ønsket om personlig vekst

Terapi handler ikke bare om å håndtere problemer; det kan også være et kraftfullt verktøy for personlig utvikling. Dersom du ønsker å forstå mer av deg selv og leve et mer tilfredsstillende liv, kan terapi tilby verdifulle perspektiver.
Parterapi

Parterapi psykolog Oslo

Det er vanlig at det oppstår konflikter i parforholdet, og noen ganger blir de så fastlåste at en kan trenge hjelp for å komme ut av dem. Da kan det være nyttig å snakke med en som står utenfor, og som er upartisk.

Andre par kan opplever at de kan gli fra hverandre, at det ikke lengre er konflikter som er problemet, men heller et fravær av det gode og en økt distanse. Kommunikasjonen opphører og lidenskapen forsvinner, og begge kan kjenne seg ensomme.  


Alle par har sine unike problemer, og det er viktig for oss at begge får slippe til med sin versjon. Noen ganger er problemene skapt i samspill, mens andre ganger er det en av partene som drar det tyngste lasset.


Vi kan hjelpe til med å skille hva som ligger hos den enkelte, hva som opprettholder problemene og hvordan dere sammen kan bryte den onde sirkelen.     

Terapi for barn, ungdommer og familier

Parterapi psykolog Oslo

Når barn og unge strever mer enn sine jevnaldrende og det begynner å gå ut over vennskap, læring eller trivsel kan det være være nyttig med bistand fra fagpersoner. Sammen finner vi ut om barnet eller ungdommen har behov for egne samtaler med psykologen, eller om det er mer hensiktsmessig med foreldreveiledning eller familiesamtaler.

 

I individuell behandling får barnet mulighet til å arbeide med det som er viktig for dem på en måte som er tilpasset alder og vansker. I foreldreveiledning jobber vi både med å forstå barnets vansker og med å finne frem til mer hensiktsmessige måter å møte dem på. Ofte responderer foreldre ulikt på barnet og samarbeid mellom foreldre er et viktig fokus. I familiesamtaler utforsker vi hvordan barn og voksne samspiller og legger trygge rammer for å drøfte tema som kan være vanskelig å snakke om på egen hånd.

Kontakt

Adresse: Sagveien 21a, 0459 OSLO

E-post: post@akerselvapsykologene.no

Tlf: (+47) 92037175