Psykologene

Alle våre psykologer har norsk autorisasjon

Psykolog Anders Hult, Akerselvapsykologene

Anders Hult

Psykolog


Anders er utdannet ved Universitetet i Bergen, og har i flere år jobbet i psykisk helsevern for voksne.

 

Han har erfaring med behandling av en rekke psykiske helseplager som angst, depresjon og spiseforstyrrelser, oppmerksomhetsvansker, livskriser, samlivsbrudd, kjærlighetssorg, stress, prokrastinering, relasjonelle vansker, utmattelse, smerteproblematikk og ensomhet.

 

Anders har særlig kompetanse innenfor kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi, eksponering, motiverende intervju og emosjonsfokusert terapi, og har vært foreleser og fagansvarlig i psykologi ved Universitetet i Bergen.

 

 

Epost: anders@akerselvapsykologene.no


Hanna Harbitz

Hanna Harbitz

Psykolog


Hanna er utdannet ved NTNU og Syddanske Universitet og har tidligere jobbet i spesialisthelsetjenesten, i førstelinjetjenesten samt i rusinstitusjon. Hun har jobbet både med barn, ungdom, voksne og familier.


Hun har særskilt kompetanse innen behandling av tilknytning-, selvfølelse, og avhengighetsproblematikk, samt traumer, depresjon, angst og kroniske smertetilstander.


Hun tilbyr indvidual-og parterapi.


Epost: Hanna@akerselvapsykologene.no

 

Cathrine Omreng Akerselvapsykologene

Cathrine Bull-Stien

Psykolog


Cathrine er utdannet fra Aarhus Universitet, Concordia University Montreal og Leiden University.


Hun har bred erfaring med alle aldersgrupper fra sin fartstid i DPS, BUP, kommunehelsetjenesten samt Sunnaas Sykehus.

 

Hun har kompetanse innen Emosjonsfokusert terapi, Mentaliseringsbasert terapi (MBT), mindfullness, kognitiv atferdsterapi, EMDR, samt dynamisk psykoterapi.

 

Cathrine har særlig erfaring med problemstillinger knytte til vanskelige følelser og relasjoner, lav selvfølelse, traumer, rus, søvnvansker, personlighetsforstyrrelser, depresjon og angst.

 

Hun har også erfaring som veileder, og foredragsholder. 

I tillegg er hun journalist for Pårørendesenteret.


Epost: cathrine@akerselvapsykologene.no

 

Kristoffer Lygren Walther

Kristoffer Lygren Walther

Psykologspesialist og daglig leder

 

Kristoffer er utdannet ved Universitetet i Bergen i 2008, og har videreutdanning fra Institutt for aktiv psykoterapi og Institutt for mentalisering.


Han har bred erfaring med behandling av blant annet angst, depresjon, kriser og selvfølelsesproblematikk. Han tidliger jobbet ved Personlighetspoliklinikken på Ullevål, da med voksne med personlighetsforstyrrelse og relasjonelle vansker samt ved "Raskere tilbake", et tilbud for personer som er utbrent eller i fare for å bli sykemeldt pga jobbrelatert stress. 


Han har spesiell kompetanse innenfor korttids psykodynamisk terapi (STDP) og er sertifisert MBT-terapeut og veileder (mentaliseringsbasert behandling) for indviduell- og gruppeterapi. Han har også videreutdanning innen behandling av traumer (EMDR).


Kristoffer er i tillegg kursleder, foredragsholder, gruppeterapeut og veileder. Han tar imot både individer og par. 

 

Epost: Kristoffer@akerselvapsykologene.no

 

Viktoria Fossheim Solum Akerselvapsykologene

Viktoria Fossheim Solum

Psykolog


Viktoria er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Som en varm og engasjert psykolog er Viktoria opptatt av å skape et trygt terapirom for utforsking av tanker, følelser og utfordringer. Viktoria ønsker å forstå dine opplevelser og behov, og søker å møte deg med en åpen, utforskende holdning.

 

I terapien vil dere samarbeide om et meningsfullt fokus. Viktoria integrerer ulike terapeutiske metoder, med en spesiell vekt på den psykodynamiske tilnærmingen, og arbeider med å fremme langsiktig endring og personlig utvikling.

 

Aktuelle problemstillinger Viktoria kan hjelpe med inkluderer utfordringer som å håndtere angst og stress, utvikle mestringsstrategier for livsendringer, navigere gjennom relasjonsproblemer og konflikthåndtering, utforske egen identitet, samt å bearbeide traumatiske erfaringer.

 

Viktoria har også kompetanse innen arbeid med barn og ungdom, og er sertifisert kursholder for det evidensbaserte foreldreveiledningsprogrammet Tuning in to Kids®.

 


Epost: Viktoria@akerselvapsykologene.no

 

Christian Schlüter

Christian Schlüter

Psykologspesialist og faglig leder

 

Christian er utdannet ved Universitetet i Oslo, og har tilleggsutdanning fra Institutt for psykoterapi, Institutt for gruppeanalyse og Institutt for mentalisering.


Han har over 25 års erfaring innenfor psykisk helsevern for voksne, og har særskilt kompetanse innen behandling av personlighetsforstyrrelser.


Christian er også lærer, kursleder, foredragsholder og veileder, og har skrevet flere bøker.


Christian tar for tiden ikke inn nye klienter

 

Epost: Christian@akerselvapsykologene.no

 

Emma Lennox

Emma Lennox

Psykolog

 

Emma er utdannet ved Universitetet i Oslo. Til daglig jobber hun individuelt og i grupper med voksne med personlighetsforstyrrelser og relasjonelle vansker. Hun har kompetanse innen psykodynamisk terapi og mentaliseringsbasert terapi. Emma er tospråklig og tilbyr også terapi på engelsk. Hun tar imot klienter på Akerselva hver tirsdag ettermiddag.

 

Emma har erfaring med blant annet selvfølelsesproblematikk, relasjonelle vansker, nedstemthet, engstelse og livskriser.

 

Hun er opptatt av krysningspunkter mellom psykologi og populærkultur, og driver blant annet Psykologisk filmsalong.

 

Hun går spesialisering i regi av Norsk psykologforening.

 

Epost: emma@akerselvapsykologene.no

 

Lars Henrik Thoresen Akerselvapsykologene

Lars Henrik Thoresen

Psykolog


Lars Henrik er utdannet ved Universitetet i Oslo, og har videreutdanning fra Institutt for Psykoterapi og Psykoanalytisk Institutt. 


Han har tidligere jobbet i spesialisthelsetjenesten, både med barn, ungdom og voksne. Han ta imot pasienter for både korte og lange forløp. 


Han har særlig kompetanse med behandling av depresjon, relasjons-vansker, angst, søvn, seksualitet og spiseforstyrrelser.

  

 

Epost: lars@akerselvapsykologene.no

 

Psykolog Winnie Ødegård

Winnie Ødegård

Psykologspesialist


Winnie er utdannet ved Universitet i Oslo, og har tilleggsutdanning fra Institutt for Gruppeanalyse, Institutt for Mentalisering og RBUP. 


Winnie har over 25 års erfaring innen psykisk helsevern for både barn, ungdom og voksne, og har særskilt kompetanse innen utredning og behandling av psykosomatikk, kjønnsinkongurens, spiseforstyrrelser, komplekse traumer og relasjonelle vansker.


Hun jobber både individuelt, og med grupper, samt underviser og veileder. Hun har særskilt kompetanse innen parterapi.


Winnie har også mange års erfaring med oppfølging av mennesker som opplever medieeksponering

  

 

Epost: winnie@akerselvapsykologene.no

 

Simen Fjellstad Holm

Simen Fjellstad Holm

Psykolog


Simen er utdannet ved University of Essex og Syddansk Universitet. Han jobbet tidligere ved Personlighetspoliklinikken, avd. for Personlighetspsykiatri. Der behandlet han personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, samt angst, depresjon og relasjonelle problemer.

 

Simen har tidligere jobbet i BUP og i bydel Grünerløkka og har videreutdanning i Mentaliseringsbasert terapi (MBT). Med bakgrunn i personlighetsfeltet har han fokus på hvordan personligheten din er satt sammen, og kan forårsake symptomer og lidelse. Bedring ligger i å forstå seg selv, og sin interaksjon med omverdenen, bedre.

 

Simen driver også fagformidling, undervisning og veiledning i psykisk helsevern, og har skrevet flere artikler og essays. Han tilbyr individualterapi, parterapi og gruppeterapi.

 

Simen deltar i en rekke podcaster om psykisk helse og har være fast huspsykolog på "Pia og psyken". Podcaster 

 

Epost: simen@akerselvapsykologene.no

 


 

 

Kontakt

Adresse: Sagveien 21a, 0459 OSLO

E-post: post@akerselvapsykologene.no

Tlf: (+47) 92037175