Om oss

 

 


Psykologene

Vårt spesialfelt er behandling av personlighetsvansker samt livskriser, angst, depresjon, traumer, vansker i nære forhold eller med relasjoner generelt. Behandlingen vi gir baserer seg på godt dokumenterte metoder, og sammen finner vi ut hva som passer for deg.

Kristoffer Lygren Walther

Psykologspesialist og daglig leder

 

Kristoffer er utdannet ved Universitetet i Bergen, og har videreutdanning fra Institutt for aktiv psykoterapi og Institutt for mentalisering. Han har gjennom mer enn 10 år i spesialisthelsetjenesten opparbeidet seg bred erfaring med behandling av blant annet angst, depresjon, kriser og selvfølelsesproblematikk. Han har jobbet med rusproblematikk, med barn og ungdom og ved døgnbehandling DPS. De siste 7 årene ved Personlighetspoliklinikken på Ullevål, da med voksne med selvfølelsesproblematikk og relasjonelle vansker. Parallelt med dagjobb, har han også jobbet 9 år ved Kveldspoliklinikken, "Raskere tilbake". Dette er et tilbud til personer som er, eller står i fare for å bli, sykemeldt på grunn av jobbrelatert stress.

Han har spesiell kompetanse innenfor korttids psykodynamisk terapi (STDP) og mentaliseringsbasert terapi (MBT). Han har også videreutdanning innen behandling av traumer (EMDR).

Kristoffer er i tillegg kursleder, foredragsholder, gruppeterapeut og veileder. Han er medlem av Norsk psykologforening.

 

Epost: Kristoffer@akerselvapsykologene.no

 

Christian Schlüter

Psykologspesialist og faglig leder

 

Christian er utdannet ved Universitetet i Oslo, og har tilleggsutdanning fra Institutt for psykoterapi, Institutt for gruppeanalyse og Institutt for mentalisering. Han har over 20 års erfaring innenfor psykisk helsevern for voksne, og har særskilt kompetanse innen utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser. Christian er også lærer, kursleder, foredragsholder og veileder, og har skrevet flere bøker. Han er medlem av Norsk psykologforening.

 

Epost: Christian@akerselvapsykologene.no

 

Fride Nesbakk

Psykolog

 

Fride er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo og går på  spesialiseringsprogrammet i regi av Norsk psykologforening. Hun har særlig erfaring med å jobbe med ungdom og unge voksne, og spesielt med angst, depresjon, og relasjonsvansker. Fride har også erfaring med foreldreveiledning og har COS-sertifisering.

Hun jobber til daglig ved Nydalen DPS og har tidligere jobbet ved skolehelsetjenesten i bydel Grünerløkka. Hun jobber kveldstid ved Akerselvapsykologene. Hun er medlem av Norsk psykologforening.

 

Epost: fride@akerselvapsykologene.no

 

 

 

Simen Fjellstad Holm

Psykolog

 

Simen er utdannet psykolog ved University of Essex, England, og Syddansk Universitet, Danmark.

Han har tidligere jobbet i spesialisthelsetjenesten med et bredt spekter av alder og problemstillinger. Hans spesialfelt er emosjonelle og relasjonelle vansker, angst, depresjon og livskriser.

Simen jobber til daglig som psykolog ved Personlighetspoliklinikken, Avd. for Personlighetspsykiatri, OUS, hvor han behandler unge voksne med (ustabil) personlighetsforstyrrelse. Han har også drevet korttidsterapi i bydel Grünerløkka, og jobbet i psykisk helsevern for barn og unge (BUP).

Simen har erfaring med Mentaliseringsbasert terapi (MBT), samt eksponeringsterapi, metakognitiv terapi og aksept og engasjement terapi (ACT). Han har vært skribent i Psykologisk.no

Simen  går Norsk psykologforenings spesialiseringsprogram, og er medlem av Norsk psykologforening. Han jobber kveldstid ved Akerselvapsykologene.

 

Epost: simen@akerselvapsykologene.no

 

 

 

Kontakt

Besøksadresse: Trondheimsveien 2 J, (Inngang fra Herslebs gate)

Postadresse: Falsens gate 16A, 0556 OSLO

E-post: post@akerselvapsykologene.no

Tlf: (+47) 93493034

Akerselvapsykologene AS