Om oss

 

 


Psykologene

Vårt spesialfelt er behandling av personlighetsvansker samt livskriser, angst, depresjon, traumer, vansker i nære forhold eller med relasjoner generelt. Behandlingen vi gir baserer seg på godt dokumenterte metoder, og sammen finner vi ut hva som passer for deg.

Kristoffer Lygren Walther

Psykologspesialist og daglig leder

 

Kristoffer er utdannet ved Universitetet i Bergen, og har videreutdanning fra Institutt for aktiv psykoterapi og Institutt for mentalisering. Han har gjennom mer enn 10 år i spesialisthelsetjenesten opparbeidet seg bred erfaring med behandling av blant annet angst, depresjon, kriser og selvfølelsesproblematikk. Han har jobbet med rusproblematikk, med barn og ungdom og ved døgnbehandling DPS. De siste 7 årene ved Personlighetspoliklinikken på Ullevål, da med voksne med selvfølelsesproblematikk og relasjonelle vansker. Parallelt med dagjobb, har han også jobbet 9 år ved Kveldspoliklinikken, "Raskere tilbake". Dette er et tilbud til personer som er, eller står i fare for å bli, sykemeldt på grunn av jobbrelatert stress.

Han har spesiell kompetanse innenfor korttids psykodynamisk terapi (STDP) og mentaliseringsbasert terapi (MBT). Han har også videreutdanning innen behandling av traumer (EMDR).

Kristoffer er i tillegg kursleder, foredragsholder, gruppeterapeut og veileder. Han er medlem av Norsk psykologforening.

 

Epost: Kristoffer@akerselvapsykologene.no

 

Christian Schlüter

Psykologspesialist og faglig leder

 

Christian er utdannet ved Universitetet i Oslo, og har tilleggsutdanning fra Institutt for psykoterapi, Institutt for gruppeanalyse og Institutt for mentalisering. Han har over 20 års erfaring innenfor psykisk helsevern for voksne, og har særskilt kompetanse innen utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser. Christian er også lærer, kursleder, foredragsholder og veileder, og har skrevet flere bøker. Han er medlem av Norsk psykologforening.

 

Epost: Christian@akerselvapsykologene.no

 

Fride Nesbakk

Psykolog

 

Fride er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo og går på  spesialiseringsprogrammet i regi av Norsk psykologforening. Hun har særlig erfaring med å jobbe med ungdom og unge voksne, og spesielt med angst, depresjon, og relasjonsvansker. Fride har også erfaring med foreldreveiledning og har COS-sertifisering.

Hun jobber til daglig ved Nydalen DPS og har tidligere jobbet ved skolehelsetjenesten i bydel Grünerløkka. Hun jobber kveldstid ved Akerselvapsykologene. Hun er medlem av Norsk psykologforening.

 

Epost: fride@akerselvapsykologene.no

 

 

 

Simen Fjellstad Holm

Psykolog

 

Simen er utdannet ved University of Essex, og Syddansk Universitet, og jobber til daglig ved Personlighetspoliklinikken, Avd. for Personlighetspsykiatri. Han har erfaring med unge voksne med (ustabil) personlighetsforstyrrelse og ungdommer med angst, depresjon og relasjonelle problemer.

Simen har tidligere jobbet i BUP og i bydel Grünerløkka, og har erfaring med korttidsterapi, eksponeringsterapi, mentaliseringsbasert terapi (MBT), metakognitiv terapi og aksept og engasjement terapi (ACT). Han har vært skribent i Psykologisk.no., og tilbyr terapier på engelsk.

Simen går på NPF sitt spesialiseringsprogram, og er medlem av Norsk psykologforening. Han jobber kveldstid ved Akerselvapsykologene.

 

Epost: simen@akerselvapsykologene.no

 


 

 

Julie Korseth

Psykolog

 

Julie er utdannet ved Universitetet i Oslo, og jobber til daglig ved Avdeling for Spesialpsykiatri på Ahus. Hun har videreutdannelse fra Institutt for aktiv psykoterapi, og har særlig kompetanse innen behandling av psykoser, angst og depresjon, rus, livskriser og relasjonelle vansker. Hun har tidligere jobbet for ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser), og har lang erfaring innen pårørendeveiledning. Hun går p.t. på NPF sitt spesialistprogram, og er medlem av Norsk psykologforening. Julie jobber kveldstid ved Akerselvapsykologene

 

Epost: Julie@akerselvapsykologene.no

 


 

 

Kontakt

Besøksadresse: Trondheimsveien 2 J, (Inngang fra Herslebs gate)

Postadresse: Trondheimsveien 2, 0560 OSLO

E-post: post@akerselvapsykologene.no

Tlf: (+47) 93493034

Akerselvapsykologene AS