Gruppeterapi

Ønsker du å forstå mer av deg selv i relasjon til andre? Synes du nære relasjoner er utfordrende? Gjentar du de samme uhensiktsmessige mønstrene? Kjenner du deg alene med vanskene dine?Gruppetilbud


 • Mandager kl. 1630-1800
 • Ledes av Winnie Ødegård


 • Onsdager kl. 1615-1745.
 • Ledes av Christian Schlüter.


 • Torsdager kl. 1530-1700.
 • Ledes av Cathrine Omreng


 • Alle gruppene går ukentlig
 • Sted: Sagveien 21 A
 • Maks antall deltakere er 8
 • Pris: 600 kr per gang (uavhengig om sykdom/avbud)

Samtalegruppe

Gruppeterapi har som generell måsetning å øke vår forståelse av oss selv, andre mennesker, og relasjoner. Gjennom å bli bedre til å reflektere, kommunisere og til å "stå i vanskelige følelser", vil vi bli mindre sårbare, og våre relasjonelle ferdigheter styrket. Her har vi alle noe å hente!


Ved å dele ditt og delta i andres, vil du få bedre innsikt i hvilke mønstre som spiller seg ut, hvordan de påvirker deg og hva du kan gjøre for å endre dem. En kan si at en terapigruppe er en verden i miniatyr. Om du f. eks. strever med å «ta plass» ovenfor venner eller kollegaer, vil du sannsynligvis kjenne på dette i gruppen også, og da kan vi få jobbet med det her og nå. Gruppeterapi er på sitt beste når gruppen kjennes trygg, ivaretagende og støttende, samtidig som man blir utfordret. Vi legger stor vekt på at det deltagerne bringer inn, blir behandlet med respekt og diskresjon.


Gruppeterapi er ingen dans på roser, og på mange måter ligner den på livet. Det kan oppstå vanskelige følelser og krevende situasjoner. Her blir utfordringen å jobbe seg gjennom problemene, slik at man kommer styrket ut. Gruppeterapeutens jobb er å se den enkelte, samt å lose gruppen gjennom turbulente farvann. Fordelen er at du ikke er alene. Du vil møte andre som kan hjelpe til. Dessuten er det godt å møte andre som strever med lignende vansker. Det kan gi en opplevelse av fellesskap, samhold og håp.


Gruppeterapi har et stort potensiale for personlig vekst og endring, og er i mange tilfeller like effektivt som individualterapi. Det skyldes at mange psykiske problemer har en sosial komponent, og som best adresseres sammen med andre.


Samtalegruppen er såkalt "open-ended", dvs. at du bestemmer selv hvor lenge du vil gå, og at nye medlemmer tas inn når noen slutter. Gruppeterapi er ingen hurtig-kur. Det tar tid før gruppen får satt seg, og den enkeltes problem blir forstått og synlig. Det krever altså en viss utholdenhet for å gå i gruppeterapi. 


Før oppstart vil du ha en-to indviduelle samtaler med gruppeterapeuten for å avklare om dette er riktig tilbud for deg, samt finne et nyttig fokus. Disse timene betales som en vanlig individuell time.  


Høres dette ut som noe for deg?


Er du nysgjerrig og ønsker å vite mer om gruppeterapi? 

Hør Simen i samtale med gruppeanalytiker Siri Johns i denne episoden av Pia og psyken

Christian Schlüter

Cathrine Omreng

Winnie Ødegård

Gruppe for menn som lever i et ustabilt parforhold.

Gruppen blir ledet av psykologspesialist Christian Schlüter. Han er diplomert gruppeanalytiker, og har i femten år jobbet med ustabilitet og ustabile parforhold.

Det kan være særdeles utfordrende å leve i et ustabilt parforhold, eller med en ustabil partner.


Typisk vil det oppstå misforståelser og krangler, bekymringer, beskyldninger, emosjonelle utbrudd, utagering etc. Forholdet kan føles «umulig», med en primtiv dynamikk, en låst dialog og i noen tilfeller brudd. 


Årsaken til en slik ustabilitet kan skyldes mange ting. En variant er at begge sliter med ustabilitet/sårbarhet i utgangspunktet. Andre ganger ligger ustabiliteten mer hos den ene part. Der er heller ikke uvanlig at det er vanskelig å skille det ene fra det andre. Hva ligger hos partneren, hva tilhører meg og hva er samskapt? Da kan det være nyttig å snakke med noen.


Formålet med gruppen er å skape større klarhet mht. hos hvem problemene ligger, hva de består i og hvordan de best kan håndteres.


Gruppen har et pedagogisk siktemål. Det innebærer bl.a. undervisning, øvelser, råd og tips. Målet er å gi deltakerne verktøyene de trenger.


Av deg forventes det at du vil dele dine erfaringer, er mottakelig for innspill og er interessert i å lytte til andre.

 • Oppstart: Tentativt høst 2024. Oppstart avhengig av nok påmeldte
 • Totalt 8 gruppesamlinger (ukentlig)
 • Tidspunkt: tirsdager kl 1615-1745
 • Sted: Sagveien 21 a
 • Maks antall deltakere er 8
 • Pris pr. gang: 650,- (Totalbeløp betales forskuddsvis).
 • Kursholdere: Christian Schlüter og Simen Fjellstad Holm
 • Dersom du er interessert i å delta, evnt lurer på om dette er et tilbud for deg, ta kontakt.

Kontakt

Adresse: Sagveien 21a, 0459 OSLO

E-post: post@akerselvapsykologene.no

Tlf: (+47) 92037175