Gruppeterapi

Gruppeterapi er en behandlingsform som er mer og mer utbredt i Norge. Det skyldes trolig det potensiale gruppeterapi har for personlig vekst og endring. Det kan f.eks. dreie seg om å lære mer om hva som foregår i en selv, i andre og mellom en selv og andre. Videre kan den hjelpe med å bli en bedre lytter, ta plass, samarbeide, si ifra, håndtere konflikter etc. Gruppeterapi kan altså bidra til å øke vår selvbevissthet og refleksjonsevne samt bedre våre relasjonelle ferdigheter. Det kan vi alle bli bedre på!  

Gruppeterapi er ingen dans på roser, og på mange måter ligner den på livet. Det kan oppstå vanskelige følelser og krevende situasjoner. Her blir utfordringen å jobbe seg gjennom problemene, slik at man kommer styrket ut. Gruppeterapeutens jobb er å se den enkelte, samt å lose gruppen gjennom turbulente farvann.  

 

Det finnes mange typer gruppeterapier. Hos oss starter vi høsten 2020 opp følgende to grupper: 

Gruppe for menn med ustabil partner

Gruppen blir ledet av psykologspesialist Christian Schlüter. Han er diplomert gruppeanalytiker, og har i femten år jobbet med ustabilitet og ustabile parforhold.

Det kan være særdeles utfordrende å leve med en ustabil partner. Typisk vil det oppstå hyppige misforståelser og krangler, bekymringer, beskyldninger, emosjonelle utbrudd, utagering etc. Ofte utvikler det seg en «umulig» dynamikk, og parforholdet havner i en destruktiv runddans.

Årsaken til ustabile parforhold kan skyldes mange ting. En variant er at begge sliter med ustabilitet i utgangspunktet. Andre ganger ligger ustabiliteten mer hos den ene part. Der er heller ikke uvanlig at det er vanskelig å skille det ene fra det andre. Hva ligger hos partneren, hva tilhører meg og hva er samskapt? Da kan det være nyttig å snakke med noen.

 

Akerselvapsykologene starter høsten 2020 opp en gruppe for menn som lever i et slikt ustabilt parforhold.

Formålet med gruppen er å skape større klarhet mht. hos hvem problemene ligger, hva de handler om, hvordan de kan forstås og hvordan de kan håndteres.

Gruppen har et pedagogisk siktemål. Det innebærer bl.a. undervisning, øvelser, råd og tips. Målet er å gi deltakerne de verktøyene de trenger.

Av deg forventes det at du vil dele dine erfaringer, er mottakelig for innspill og er interessert i å lytte til andre.

 • Oppstart: onsdag 19 august kl. 1730-1900.
 • Gruppen møtes hver 14 dag. Totalt 8 møter.
 • Sted: Trondheimsveien 2
 • Maks antall deltakere er 8
 • Pris pr. gang: 500,- (Totalbeløp betales forskuddsvis)
 • Dersom du er interessert i å delta, evnt lurer på om dette er et tilbud for deg, ta kontakt.

Ønsker du å forstå mer av deg selv i relasjon til andre? Synes du nære relasjoner er utfordrende? Gjentar du de samme uhensiktsmessige mønstrene? Kjenner du deg alene med vanskene dine?


Oppstart tirsdag 6 oktober!

Samtalegruppe

 • Oppstart: Tirsdag 6. oktober kl. 1600-1715.
 • Frekvens: Ukentlig.
 • Sted: Trondheimsveien 2
 • Maks antall deltakere er 8
 • Pris: 500 kr per gang

Ønsker du å forstå mer av deg selv i relasjon til andre? Synes du nære relasjoner er utfordrende? Gjentar du de samme uhensiktsmessige mønstrene? Kjenner du deg alene med vanskene dine?


Mange psykiske problemer har en sosial komponent, og adresseres ikke nødvendigvis best i enerom med en terapeut. Det å møte andre som strever med lignende vansker, kan gi en økt opplevelse av fellesskap og håp. I gruppeterapi får du jobbet med dine følelsesmessige og relasjonelle problemer sammen med andre. Ved å dele ditt og delta i andres, vil du få bedre innsikt i mønstrene som spiller seg ut i relasjonene dine, hvordan de påvirker deg og hvordan du kan endre dem. På et vis kan man si at en terapigruppe er en verden i miniatyr. Om du f. eks. strever med å «ta plass» ovenfor venner eller kollegaer, vil du sannsynligvis kjenne på dette også i terapigruppen, og da kan vi få jobbet med det her og nå. Gruppeterapi er på sitt beste når gruppen kjennes trygg, ivaretagende og støttende, samtidig som man blir utfordret. Vi legger stor vekt på at det som deltagerne bringer inn blir behandlet med respekt og diskresjon.


Dette er en såkalt "open-ended" gruppe. Det vil si at nye medlemmer blir tatt inn fortløpende når det er ledige plasser og du bestemmer selv hvor lenge du vil gå. Gruppeterapi er ingen hurtig-kur. Det tar tid før gruppen får satt seg, og den enkeltes problem blir forstått og synlig. Det krever altså en viss utholdenhet for å gå i gruppeterapi, og tiden for å slutte er ikke når en er midt i noe vanskelig. Gevinsten på sikt er desto større, og mange sier at de føler seg mer «stødig» etter terapiens slutt.


I forkant av gruppen vil deltagerne ha en-to indviduelle samtaler med gruppeterapeutene for å avklare om dette er riktig tilbud for deg samt utforske tema som er viktige for terapien. Høres dette ut som noe for deg? Ønsker du å høre med om tilbudet?


Ta kontakt med:

Kristoffer@akerselvapsykologene.no

Gruppen blir ledet av psykologspesialist Kristoffer Walther og psykolog Simen Holm. 

Kontakt

Besøksadresse: Trondheimsveien 2 J, (Inngang fra Herslebs gate)

Postadresse: Trondheimsveien 2, 0560 OSLO

E-post: post@akerselvapsykologene.no

Tlf: (+47) 93493034

Akerselvapsykologene AS