Gruppeterapi

Gruppeterapi er en behandlingsform som er mer og mer utbredt i Norge. Det skyldes trolig det potensiale gruppeterapi har for personlig vekst og endring. Det kan f.eks. dreie seg om å lære mer om hva som foregår i en selv, i andre og mellom en selv og andre. Videre kan den hjelpe med å bli en bedre lytter, ta plass, samarbeide, si ifra, håndtere konflikter etc. Gruppeterapi kan altså bidra til å øke vår selvbevissthet og refleksjonsevne, samt bedre våre relasjonelle ferdigheter. Det kan vi alle bli bedre på!  

Gruppeterapi er ingen dans på roser, og på mange måter ligner den på livet. Det kan oppstå vanskelige følelser og krevende situasjoner. Her blir utfordringen å jobbe seg gjennom problemene, slik at man kommer styrket ut. Gruppeterapeutens jobb er å se den enkelte, samt å lose gruppen gjennom turbulente farvann.  

Gruppeterapi er ingen hurtig-kur. Det tar tid før gruppen får satt seg, og den enkeltes problem blir forstått og synlig. Det krever altså en viss utholdenhet for å gå i gruppeterapi, og tiden for å slutte er ikke når en er midt i noe vanskelig. Gevinsten på sikt er desto større, og mange sier at de føler seg mer «stødig» etter terapiens slutt.  

Det finnes mange typer gruppeterapier. Hos oss starter vi høsten 2020 opp følgende to grupper: 

Undervisningsgruppe for menn

Terapi Oslo Akerselvapsykologene
 • Oppstart: Tirsdag 1. september kl. 1600-1715.
 • Gruppen møtes ukentlig. Totalt 30 møter. 
 • Sted: Trondheimsveien 2
 • Maks antall deltakere er 8
 • Terapien vil koste 500 kr per gang, og man betaler forskuddsvis pr. halve år

Det kan være særdeles utfordrende å leve i et ustabilt parforhold. Det kan oppstå krangler, stadige misforståelser, gjensidige beskyldninger, emosjonelle utbrudd, utagering etc. Ofte utvikler det seg en «umulig» dynamikk, og parforholdet havner i en destruktiv runddans.

Årsaken til ustabile parforhold kan skyldes mange ting. En variant er at en av dere, eller begge, sliter med ustabilitet i utgangspunktet. Andre ganger ligger ustabiliteten mer hos den ene part. Der er ikke uvanlig at det er vanskelig å skille det ene fra det andre. Hva ligger hos partneren, hva tilhører meg og hva er samskapt? Da kan det være nyttig å snakke med noen.

Akerselvapsykologene starter høsten 2020 opp en gruppe for menn som lever i et slikt ustabilt parforhold.

Formålet med gruppen er å skape større klarhet mht. hvor problemene ligger, hva de handler om, og hvordan de kan forstås og håndteres.

Gruppen har et pedagogisk siktemål. Det innebærer bl.a. undervisning, øvelser, råd og tips. Målet er å gi deg de verktøyene du trenger.

Av deg forventes det at du vil dele dine erfaringer, er mottakelig for innspill og er interessert i å lytte til andre.

Gruppen blir ledet av psykologspesialist Christian Schlüter. Han er diplomert gruppeanalytiker, og har i femten år jobbet med ustabilitet og ustabile parforhold.

 • Oppstart: onsdag 12 august kl. 1730-1900.
 • Gruppen møtes hver 14 dag. Totalt 10 møter.
 • Sted: Trondheimsveien 2
 • Maks antall deltakere er 8
 • Pris pr. gang: 500,- (Totalbeløp betales forskuddsvis)
 • Dersom du er interessert i å delta, evnt lurer på om dette er et tilbud for deg, ta kontakt.

Samtalegruppe

Ønsker du å forstå mer av deg selv i relasjon til andre? Synes du nære relasjoner er utfordrende? Gjentar du samme uhensiktsmessige mønstrene? Kjenner du deg alene med vanskene dine?


Mange psykiske problemer har en sosial komponent, og adresseres ikke nødvendigvis best i enerom med terapeuten. Det å møte andre som strever med lignende vansker, kan gi en økt opplevelse av fellesskap og håp. I gruppeterapi får du jobbe med dine følelsesmessige og relasjonelle problemer sammen med andre. Ved å dele ditt og delta i andres, vil du få bedre innsikt i mønstrene som spiller seg ut i relasjonene dine, og hvordan de påvirker deg. På et vis kan man si at en terapigruppe er verden i miniatyr. Om du for eksempel strever med å «ta plass» ovenfor venner eller kollegaer, vil du sannsynligvis også kunne kjenne på dette i terapigruppen, og da kan vi få jobbet med det her og nå. Gruppeterapi er på sitt beste når gruppen kjennes trygg, ivaretagende og støttende, samtidig som man blir utfordret og lærer mer om seg selv.  Vi legger stor vekt på at det som deltagerne bringer inn av tema blir behandlet med respekt og diskresjon.


I forkant av gruppen vil deltagerne har en-to indviduelle samtaler med gruppeterapeutene for å avklare om dette er riktig tilbud for dem samt utforskre tema for terapien.

Høres dette ut som noe for deg? Ønsker du å høre med om tilbudet?


Ta kontakt med:

Kristoffer@akerselvapsykologene.no

Gruppen blir ledet av psykologspesialist Kristoffer Walther og psykolog Simen Holm. 

Kontakt

Besøksadresse: Trondheimsveien 2 J, (Inngang fra Herslebs gate)

Postadresse: Trondheimsveien 2, 0560 OSLO

E-post: post@akerselvapsykologene.no

Tlf: (+47) 93493034

Akerselvapsykologene AS