Veiledning


Veiledning er en vesentlig del av psykologisk praksis, og vi kan alle bli bedre i vår yrkesutøvelse.


Vi veileder både enkeltpersoner, miljøpersonale og grupper. Veiledning kan f. eks. dreie seg om hvordan en skal organisere behandlingen, finne et terapeutisk fokus, og velge en felles teoretisk overbygning.


Vi veileder også i utredning, diagnostikk, kasusformulering, behandling av personlighetsforstyrrelser generelt, emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, mentaliseringsbasert psykoterapi og gruppeterapi.


Ta kontakt, så finner vi ut av hva slags veiledningsbehov du/dere har.


Vi veileder pt. på følgende steder: 


 • Institutt for aktiv psykoterapi (2018 -)
 • Oslo kommunale ruspoliklinikk (2019 -)
 • Nydalen DPS, seksjon døgn, MBT gruppeterapi (2018 -)
 • Nydalen DPS, seksjon døgn, MBT miljøterapi (2022 -)
 • Blå Kors Slemdal, MBT gruppeterapi (2018 -)
 • Nordre Østfold DPS, poliklinikk Moss, MBT-team (2016 -)
 • FACT-team, Lovisenberg DPS (2020 -)
 • Oslo kommune, Rus FACT Oslo sentrum (2021 -)
 • Tiller DPS, gruppeenheten (2010 -)
 • Grorudalen DPS, gruppeneheten (2021 -)
 • Regional seksjon SIFER, spesialpoliklinikk (2022 -) 
 • Nittedal kommune (2021 -)
 • FACT-team, St.Hans Haugen (2022-)
 • FACT-team, Gamle Oslo (2022-)


Tidligere:

 • Nordstrand bydel, psykisk helse (2019-2020)
 • Lovsenberg DPS, Ruspoliklinikken (2019-2020)


Dette er sagt:


Veiledningen har vært preget av høy fagkompetanse, som er formidlet gjennom et sterkt engasjement, tydelighet, pålitelighet og uhøytidelighet. Veileder kommer med relavante faglige innspill - og formidler vanskelige ting på en lettfattelig måte.

Karen Melbye Holm/teamleder MBT, DPS Moss


Veiledning har vært svært god, og spesielt fordi den gir konkrete forslag til hvordan gruppeterapeutene kan intervenere.

Jeanette Engeset/enhetsleder/DPS Nydalen


Vi er svært fornøyde med veiledningen, både innholdet og formen. Veileder er svært erfaren, dyktig, kunnskapsrik, tillitsvekkende og trygg. Han fanger raskt opp hva det dreier seg om, og bidrar til å styrke/utvikle våre terapeutferdigheter.

Gro Andenæs/psykologspesialist/Lovisenberg DPS


Veiledningen har økt vår evne til reflektere, slik at vi kan utvikle oss og holde riktig fokus i behandlingen. Veiledningen har vært preget av høy faglig forståelse og konstruktive innspill.

Lars Tolpinrud/enhetsleder/Blå Kors


Veiledningen har vært preget av en dyktig og inspirerende fagperson, som han har solid faglig kunnskap, og særlig kompetanse til å fange opp og forstå sammensatte personlighetsmessige utfordringer. Han formilder sin forståelse på en lettfattelig måte, og vi har fått god hjelp til å klargjøre terapeutiske muligheter og se pragmatiske løsninger i møte med kompleks problematikk.

Veronica Skikstein/psykologspesialist/DPS Tiller


Veileder fremstår som trygg og svært erfaren. Han er flink til å se løsninger og har en god balanse mellom å undervise og veilede. Han er svært kunnskapsrik, har høy faglig innsikt og er flink til å se en sak fra ulike perspektiver. Han gir nyttige råd, og har alltid en ny måte å forstå på, eller en ny vinkling vi kan benytte oss av. Han skaper en trygg atmosfære som gjør det lett å ta opp saker. Vi er alltid fulle av nye ideer etter veiledningen.

Ingvild Høimyr Holm/psykiatrisk sykepleier/Nordstrand bydel


Kurs og undervisning

Vi underviser innenfor en rekke områder knyttet til psykisk helse og psykoterapi.

Kursene kan enten holdes i våre lokaler, eller vi kan komme til din arbeidsplass. Tema og form tilpasses etter behov.

Her finner du noen av kursene vi tilbyr.

  

Vi skreddersyr også spesialforedrag til kurs, seminarer og konferanser. 

 

 

Ta kontak, så finner vi ut hva som passer best for deg/dere.