Slik er kjærlighetslivet med en narsissist

De fremstår som arrogante, hovmodige og bedrevitende. For personer med sterke,
narsissistiske trekk, fører disse egenskapene ofte til samlivsproblemer, og det kan gå hardt
utover partneren, forklarer psykologspesialist Kristoffer Lygren Walther.

Narsissist kjæreste akerselvapsykologeneFoto: Fares Hamouche, Unsplash.

NARSISSISME: Narsissistisk personlighetsforstyrrelse er en klinisk diagnose som består av til sammen ni trekk, deriblant en grandios selvoppfatning, arrogant og hovmodig adferd, og manglende empati. Foto: Fares Hamouche, Unsplash

Tekst: Jonas Sundquist. Første gang publisert i Psykologisk.no 19.10.20

Narsissisten har, siden Antikkens Hellas, vært en myteomspunnet karakter i folketroen. Riktignok er det litt uoppklart hvem vi egentlig snakker om, når dette begrepet dukker opp.
– Det har vært mye diskusjon rundt narsissisme, sier Kristoffer Lygren Walther.
Han er psykologspesialist og daglig leder ved Akerselvapsykologene. Han har òg jobbet flere år ved Seksjon for personlighetspsykiatri ved Oslo universitetssykehus.
– En teori er at narsissisme er noe alle har, som et felles utviklingsanliggende, og som må modnes til mer sunne former for selvtillit og selvhevdelse, forklarer Walther videre.
Innenfor klinisk psykologi snakker vi ofte om narsissistisk personlighetsforstyrrelse, påpeker han. Dette er mennesker vi typisk oppfatter som arrogante, selvforsynte og bedrevitende – trekk som ikke nødvendigvis danner grunnlaget for et trygt og stabilt kjærlighetsliv.
Så hvordan er egentlig kjærlighetslivet til en narsissist?Forskjell på starten og resten av forholdet
– Narsissistisk personlighetsforstyrrelse er en klinisk diagnose som består av ni trekk, og man må skåre høyt på minst fem for å oppfylle diagnosekriteriene, forklarer Walther.
Disse trekkene inkluderer en grandios selvoppfatning, manglende empati, stort behov for å bli beundret av andre, og regelmessig arrogant og hovmodig adferd.
– For å tilfredsstille diagnosekriteriene må disse trekkene være problematiske på et vis, og skape betydelige problemer for en selv eller andre.
I denne sammenhengen referer vi altså til en narsissist som en besitter mange av disse narsissistiske trekkene, eller som oppfyller hele diagnosen.
Walther forklarer at personer som har mange narsissistiske trekk, eller som har en narsissistisk personlighetsforstyrrelse, ofte har samlivsproblemer.
Det er et skille mellom den innledende fasen og resten av forholdet.
– Mye narsissisme pleier å komme med en holdbarhetsdato. Det smaker som regel best når det er ferskt, sier Walther.

–I begynnelsen av et forhold vil en narsissist ofte fremstå som trygg, sterk, selvdreven og uavhengig, mens de på et emosjonelt plan gjerne vil bli sett og tatt vare på. Det ligger mye usikkerhet i bunn, og det kan være intense følelser som utspiller seg i starten, legger han til.Når fasaden slår sprekker
Et vesentlig trekk ved overdreven narsissisme, er et voldsomt fokus på fasader. Narsissister er gjerne ekstremt opptatt av hvordan andre oppfatter dem, og kjæresten blir da en del av dette perfekte ytre.
– En narsissist idealiserer ofte partneren sin i begynnelsen av forholdet, og det er gjerne denne perfekte forestillingen de forelsker seg i. De vil kanskje overøse kjæresten med oppmerksomhet og gaver, og legge vekt på at forholdet ser bra ut utad.
Det blir viktig at partneren er attraktiv, slik at de selv fremstår som ettertraktede og misunnelsesverdige.
– Kjæresten vil kunne oppleve et press om å oppføre seg på en måte som ikke bringer skam over narsissisten. Samtidig er det vanskelig å holde på denne fasaden over tid, så forholdet vil som regel slå sprekker på hjemmefronten, når andre ikke er til stede, sier Walther.
Dette begynner vanligvis i det små, utdyper han. Narsissisten kan legge ut små tester og kommentarer, som for eksempel å poengtere at partneren sier noe dumt, at de bør spise mindre for å holde på vekta etc.
– De vil ofte devaluere partneren, og vise en subtil overlegenhet. Hvis kjæresten da ikke står opp for seg selv, kan narsissisten tenke at de er idioter, og dermed rettferdiggjøre videre forakt og ydmykelse.Misunnelse og forakt
En narsissist trenger konstant påfyll av bekreftelse og beundring fra andre for å føle seg tilfreds med seg selv, påpeker Walther.
Når dette ikke lenger kommer fra kjæresten, fordi man har begynt å slå seg til ro i forholdet, oppstår gjerne samlivsproblemene.
– Kjæresten vil gjerne oppleve at mye skjer på den andres premisser. Narsissisten sitter ofte på rettighetene til å bli sett og få behovene sine dekket. Den andre parten vil typisk føle seg dominert og kontrollert.
Narsissistiske personer er òg veldig konkurransedrevne, og har ofte et behov for å være penest, flinkest eller mest suksessfull.Noen personer med narsissistiske trekk vil òg konkurrere med kjæresten om hvem i forholdet som klarer seg best. Om kjæresten da presterer godt ved en arena – for eksempel karrieremessig– kan narsissisten oppleve dette som en trussel.
– Om den er andre er flink, betyr det at en selv ikke har samme status i forholdet. Misunnelse kan snike seg inn i pardynamikken, sier Walther.
Krangler i parforholdet kan utvikle seg til rene maktkamper, hvor det ikke lenger handler om saken, men hvor dum eller idiotisk den andre personen er.
– Det vil være en ovenfra-og-ned-holdning fra narsissisten mot partneren, for å få dem til å føle seg underlegne. Forakt vil som regel dominere forholdet, og da er man langt ute å kjøre, sier Walther.De som blir sammen med narsissister
Walther forklarer at de personene som ender opp i forhold med narsissister, ofte er relasjonsorienterte.
– Noen av dem søker anerkjennelse fra narsissisten, ettersom de har tidligere erfaringer med å føle at andre er viktigere enn dem. Ofte er det nok med små glimt av anerkjennelse fra den andre.
Walther forklarer videre at disse personene gjerne er lite dømmende, at de er flinke til å tilpasse seg, og at de ofte ser det beste i andre.
– For noen ligger det også en slags redningsfantasi der, at om en bare gir nok kjærlighet, vil den andre bli snill, som en slags skjønnheten og udyret. Men det er heller ikke alltid tilfellet.
Når disse personene innser at forholdet ikke lenger fungerer, og de ønsker å komme seg ut av det, støter de ofte på store, eksistensielle spørsmål om hvem de er uten partneren sin.
– Det kan føles som å være i et rom med lysene slått av. Man vet at det er finnes viktige deler av hvem man er, men man klarer ikke å se dem. Sånn vil de kunne føle det om seg selv.
Noen blir emosjonelt nedbrutt til det punktet hvor de mister seg selv og tro på egen vurdering, forklarer Walther. De opplever at partneren er psykisk mishandlede ovenfor dem, men partneren har effektivt overbevist dem om at de fortjener det, at det er deres skyld, og at de overreagerer.
– Ovenfor andre vil de kunne forsvare forholdet og si ting som at vi krangler mye, men at partneren i hvert fall er ærlig. Som terapeut kan det da handle om å hjelpe dem til å se at grusomhet ikke er det samme som ærlighet, og at psykisk vold er noe annet enn krangel.Hva nå?
Så kan man egentlig gjøre, om man innser at man er i et forhold med en narsissist?– Som det meste innen personlighet kommer også narsissisme på et spekter. Du kan være narsissistisk på mange ulike måter og i svært ulik alvorlighetsgrad, sier Walther, og fortsetter:
– Om det er snakk om psykisk vold, manipulasjon og løgner, er det viktigste at man tar vare på seg selv, understreker Walther.
Dette vil i noen tilfeller bety å forlate forholdet. For andre kan det hjelpe på forholdet om man forstår sin narsissistiske partner.
– Mye av det som skaper problemer i parforholdet, er forsvarspreget. Når du innser at arrogansen og selvskrytet kommer fra en dyp usikkerhet, er det lettere å forholde seg til. Da kan man ogsåmtilby nok forsikring og bekreftelse til at partneren holder seg flytende.
Om man klarer å komme innunder partnerens ytre, til de lengslene eller traumene det dypest sett handler om, kan det være helende for forholdet å vise at man ser dem, og bryr seg om dem.
– Parterapi kan også være hjelpsomt, men det krever gjerne at den andre parten er veldig trygg i seg selv. Som regel vil den narsissistiske kjæresten være livredd for å føle seg avkledd, og de vil derfor heller klare seg selv.
Walther sier òg at det er lurt å beholde ens egen humor. Om man klarer å poengtere partnerens narsissistiske oppførsel med latter og varme, vil det bli lettere for narsissisten selv å innse hvor dumt de oppfører seg, og til og med kanskje korrigere seg selv.
– Samtidig er ikke narsissister narsissistiske hele tiden. De kan også ha andre viktige personlighetstrekk som er lett å like og bli glad i, sier Walther.
Om personen er i stand til å se seg selv, si unnskyld og vise omsorg for den andre, er det lettere å leve med. Vi må alle tåle at partneren vår oppfører seg egoistisk av og til.
– Det kan være nyttig å skru om forventningene sine til partneren, og fokusere på det de er flinke til. Kanskje må man akseptere at man er i et forhold hvor den andre ikke er spesielt empatisk eller opptatt av andres behov. Klarer man å være åpen og ærlig på hvem man er og hva man trenger, kan det utvikles en gjensidig respekt, avslutter Kristoffer Lygren Walther i
Akerselvapsykologene

Kristoffer Lygren Walther

Kristoffer Walther er daglig leder for Akerselapsykologene.


Hos Akerselvapsykologene er vi spesialister på personlighetsforstyrrelser. I tillegg til å tilby terapi for pasienter og rådgivning til pårørende, driver vi også veiledning, fagformidling og videreutdannelse innenfor feltet. 

 

Interessert i podcastepisoder om personlighetsforstyrrelser?  

Ungterapi

Les flere artikler om narsissisme, selvfølelse og personlighetstematikk  

Ønsker du å forstå mer av deg selv i relasjon til andre? Synes du nære relasjoner er utfordrende? Gjentar du de samme uhensiktsmessige mønstrene? Kjenner du deg alene med vanskene dine?