De er overrasket over hvor mange menn som ønsker terapi

Det kan være særdeles utfordrende å leve med en ustabil partner. Når den ene i forholdet sliter med personlighets­problematikk, blir det typisk hyppige misforståelser og krangler, bekymringer, beskyldninger, emosjonelle utbrudd, og utagering, forteller de tre mennene som står bak virksomheten Akerselvapsykologene.

Menn og terapi

AKERSELVAPSYKOLOGENE: Er det personlighets­problematikk inne i bildet, utvikler det seg ofte en «umulig» dynamikk, og parforholdet havner i en destruktiv runddans. Simen Fjellstad Holm, Kristoffer Lygren Walther og Christian Schlüter jobbet alle på den samme poliklinikken for behandling av personlighets­problematikk – et fagområde de tok med seg til sin private praksis, hvor de blant annet tilbyr parterapi og gruppeterapi. Foto: Jonas Sundquist.

Skrevet av Jonas Sundquist. Publisert: 01.09.20 i Psykologisk.no

De er spesielt opptatt av personlighets­problematikk. Én etter én sluttet de i offentlig helsevesen for å drive selvstendig psykologpraksis langs en historisk elv i Oslo, hvor de nå tilbyr – blant annet – gruppeterapi for menn med ustabil partner.


Fra terapirommet i femteetasje strekker utsikten seg over tretoppene på Schous plass.

Psykologlokalene ligger øverst i en stålgrå fasade, på et hjørne langsmed den lille parken sør på Grünerløkka.


For snaue to år siden slo Christian Schlüter seg ned i området, etter 20 års erfaring som psykologspesialist i offentlig psykisk helsevesen.


Et par kvartaler bortenfor renner Akerselva forbi; en nesten ti kilometer lang elv som strekker sine historiske røtter helt tilbake til Sverres kongesagaer – da omtalt som Frysja, ofte tolket som «den kalde», etter verbet «å fryse».


I dag er elva kanskje mest kjent som en tidligere kraftkilde til en rekke industrifabrikker i området, som en lakseelv midt i byen, og som et noe forenklet skille mellom hovedstadens Østkant og Vestkant.


Og nå også som navngiver til Akerselvapsykologene.Fokuserer på personlighetsproblematikk

Kort tid etter oppstart var Schlüters timelister fulle. Og siden den gang har psykologvirksomheten òg blitt tre psykologer rikere.

I dag består den av psykologspesialist og daglig leder Kristoffer Lygren Walther, psykolog Simen Fjellstad Holm, psykolog Julie Korseth, og Schlüter selv, som er psykologspesialist og faglig leder.


– Vi startet også virksomheten med et ønske om å bevare den faglige kunnskapen vi sitter med, og prøve å videreføre dette, sier Schlüter.


I dette tilfellet gjelder det særlig behandlingen av personlighets­problematikk. Alle de tre psykologene har nemlig tidligere jobbet ved Avdeling for personlighetspsykiatri ved Oslo universitetssykehus, og i Nasjonalt Kompetansesenter for Personlighetspsykiatri (NAPP).


De understreker at nettopp fagfeltet deres, personlighets­problematikk, er et særtrekk ved Akerselvapsykologene.


– Alle har visse personlighetsproblemer. Det kan for eksempel være at man strever med selvfølelsen, er sensitiv til kritikk, eller har problemer med nærhet, sier Walther.


– For noen kan det bli for mye, og om det da går utover vanlig funksjonalitet i hverdagen, kan det bikke over til en personlighetsforstyrrelse, legger han til.Starter samtalegruppe for menn

Schlüter forklarer at en av de mest virkningsfulle behandlingsformene for personlighets­problematikk, er gruppeterapi.

Derfor fokuserer Akerselvapsykologene i stor grad på dette, ofte som et supplement til individualterapi.


– Det er for få som driver gruppeterapi, men det handler om å bevare det gullet man har sett før, sier Schlüter, og fortsetter:

– Gruppeterapi er effektivt, og det kan oppleves meningsfullt og utviklende for de som deltar. Om noen år håper vi å ha grupper for de fleste behovene.


Til høsten utvider klinikken gruppeterapitilbudet ytterligere, både med en samtalegruppe uten fastsatt sluttdato, og en gruppe for menn med ustabile partnere.

Førstnevnte er ledet av Walther og Holm.


– Denne samtalegruppa er open-ended, altså langvarig gruppeterapi uten en sluttdato, sier Holm.

– I praksis betyr det at vi starter opp med en gruppe hvor alle har med sine egne prosjekter.


Så jobber man sammen og avslutter når man føler seg klar for det. Deretter kommer et nytt medlem inn i gruppa, og sånn fortsetter det, utdyper han.

Høstens andre kurstilbud, ledet av Schlüter, gjelder for menn som har emosjonelt ustabil partner, og fungerer dermed som en slags pårørendegruppe.


– Et formål med denne gruppen er å i større grad få menn til å snakke om hvordan de har det. Veldig mange av dem sier de er glade i partnerne sine, men at de sliter, og at det er helt umulig å få til et godt samarbeid, sier Schlüter, og legger til:

– Man er ikke nødt til å være i et parforhold akkurat nå for å delta, heller. Man kan for eksempel være skilt fra en ustabil partner, men fremdeles ha barn sammen.

Målet er at deltagerne får delt forskjellige historier, så de erfarer at de ikke er alene, og at de bedre kan lære seg hvordan håndtere utfordringene parforholdet medfører.

– Noen har reagert på at det er partnerne det er synd på i dette tilfellet, men emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse har vi allerede en behandling for. Det finnes ingen tilbud til partnerne deres, sier Holm.


Møter klientene midt i krisene

Holm forklarer at de òg forsøker å nå ut til flere unge som ønsker terapi. Derfor har de åpnet en egen tilbud for aldersgruppen 16 til 26, med rabatterte timespakker.


– Vi gir pakketilbud for å skape forutsigbarhet, forklarer han.

– Det kan være vanskelig for unge å starte med terapi, ettersom det koster penger, og ofte vet man ikke hvor lenge man skal gå dit. Men med et pakketilbud har man en tidslinje å forholde seg til, og da kan vi avklare hvilke prosjekter vi skal ta tak i. Sånn sett håper vi terapi blir mindre mystisk.


Walther sier det siden oppstart har vært et trykk med henvisninger. Han er særlig overrasket over antall menn som ønsker terapi.


– Jeg tror hvert fall halvparten av klientene våre er menn. Det var veldig overraskende.

Men tross den store pågangen, har Akerselvapsykologene minimalt med ventetid for klientene som tar kontakt.

– Vi har nok en fordel med at vi har jobbet lenge i det offentlige. Da har man en større kontaktflate, og en kollegialt nettverk der folk kjenner deg og kan henvise pasienter. Det har vært fulle timebøker hele tiden.

Han tror det er en terskel for mange å gå fra det offentlige til det private, men at de som privatpraktiserende får mulighet til å igangsette en rekke organisasjonsprosesser som raskt kommer i gang.


– Det er det samme med terapien. Det skjer mye allerede fra første time, og vi får raskt tatt tak i tematikken som skal jobbes med.


Også Holm bekrefter dette.

– Det kjennes godt å kunne gi noen en time i den fasen eller krisen de er i. Vi får møtt dem direkte, istedenfor at de må gå via fastlegen, som henviser til et distriktspsykiatrisk senter, hvor de må vente et halvt år på å komme til en spesialist, for så å bli utredet, sier han.

– Da kan pasienten ha blitt resignert og mistet motet. Da er det kult å heller kunne tilby terapi bortimot på dagen.


Rammet hardt ved koronautbrudd

Det er bare en knapp måned siden Holm startet som fulltidspsykolog hos den Grünerløkka-baserte klinikken.

Han understreker at det var en stor beslutning å slutte i stillingen på Ullevål sykehus.


– Det er klart, det var jo en fast jobb på et trygt sykehus. Og særlig i disse tider har det vært skummelt å gå ut i det private og usikre, men det har vært veldig bra.


Da myndighetene innførte de strengeste smittevernstiltakene i midten av mars, som følge av covid-19-utbruddet i den norske befolkning, uttalte flere at de var bekymret for hvordan private psykologaktører ville rammes av restriksjonene.

Siden har flere private virksomheten bekreftet at driften er tilbake til normalen, etter en umiddelbar nedgang.


Schlüter forteller at Akerselvapsykologene ble rammet hardt i den akutte pandemifasen.


– Det var en stor dropp i antall henvendelser, og jeg måtte ut i seks-sju ukers permisjon. Jeg tror som regel ting ordner seg, så jeg var ikke veldig bekymret, men hadde vi fortsatt med vanlig drift, ville vi merket det godt, sier Schlüter.


– I løpet av én dag hadde vi mistet åtti prosent av kundegruppen vår, og mange som ellers kommer til oss sa at de ønsket å vente med videre terapi til ting roet seg, sier Walther.


De tre psykologene var raskt ute med å etablere videoløsninger for videre terapidrift. Walther forklarer at dette gikk bra.


– Du kan riktignok ikke se folk i øynene samtidig, så naturligvis er det noe som faller bort. Men jeg har opplevd at mens videoterapi ikke har fungert så bra for noen, har enkelt åpnet seg opp enda mer etter at vi begynte med digitale løsninger.


Tross usikkerheten som pandemien brakte med seg, er driften av psykologvirksomheten tilbake til normalen, bekrefter de tre.


Vil ha innebandy for schizofrene og terapi for eldre

Schlüter sier at et mål med å forankre virksomheten langs Akerselva, var at de ønsket å signalisere en sosial profil hvor de bistår klienter på flere områder i hverdagen deres.


– Det kan være alt fra å stille opp på Nav-møter, til å snakke med barnevernet. Det handler egentlig bare om å være litt service-minded, og binde ting sammen om tiden strekker til, forklarer han.

– Vi har en helt utrolig frihet til å skape ting, og vi får jobbet tett på folk, sier Walther videre.

– Det er en enorm byråkratisk mølle i det offentlige sykehus, som er ikke-eksisterende her.

Det er utrolig mye kreativitet og faglig engasjement som kommer frem når man fjerner alt dette byråkratiet, sier Holm.


Langtidsplanene er å etablere flere lavterskeltilbud for å nå ut til, og hjelpe, enda flere klienter – som innebandy for schizofrene, eller terapi for eldre.


– Vi ønsker å være et levende, også med ting som skjer på kveldstid. Men vi vil at det skal skje på våre premisser, avslutter Schlüter i Akerselvapsykologene.

Vi er en privat psykologklinikk lokalisert sentralt på Grünerløkka.


Ta kontakt på post@akerselvapsykologene.no 

Parterapi

Det er vanlig at det oppstår konflikter i parforholdet, og noen ganger blir de så fastlåste at en kan trenge hjelp for å komme ut av dem.


Les mer

Indvidualterapi

Individualterapi er ingen mystisk sak. Det handler om å snakke sammen, tørre å være åpen og å være mottakelig for endring.


Les mer

Gruppeteapi

Vi starter høsten 2020 to grupper. En for menn som lever i ustabile parforhold, og en samtalegruppe.

Les mer

Kontakt

Adresse: Sagveien 21a, 0459 OSLO

E-post: post@akerselvapsykologene.no

Tlf: (+47) 92037175