CBT-I – Behandling for deg med søvnvansker

Søvnkurs, søvnproblemer, Akerselvapsykologene

Strever du med å sovne, eller våkner du mye i løpet av natten? Gruer du deg til du skal legge deg? Da kan du være en kandidat for behandling. Du vil få hjelp til å identifisere og endre dårlige vaner, og du vil lære en svært effektiv metode du kan bruke resten av livet.

Metoden

Behandlingsmetoden CBT-I angriper søvnvanskene fra mange ulike vinkler samtidig, og har effekt på både innsovningsvansker, søvnkvalitet- og varighet. 


Denne behandlingen har vist seg svært effektiv på ulike søvnproblemer, hvor over 80 % opplever god effekt. Du kan lese mer om metoden her (aftenposten abn): Fire av fem blir kvitt søvnproblemene med denne behandlingen. Cristina Christiansen (47) sover endelig godt igjen. (aftenposten.no)


Metoden gir deg en opplæring i grunnleggende søvnhygiene og hvordan du kan bedre din søvn gjennom bl.a. søvnrestriksjon og lyseksponering. Du vil også lære strategier og teknikker som hjelper deg med å jobbe med tankemønstre, negative antagelser om søvn, grubling og uro.


Vi tilbyr behandling for søvnvansker indviduelt, men kan også tilby denne behandlingen gruppebasert (se under). 

Vi er en privat psykologklinikk lokalisert sentralt på Grünerløkka.


Ta kontakt på post@akerselvapsykologene.no 

Gruppebehandlig

Behandlingen blir ledet av Psykolog Lars Henrik Thoresen.

Han har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, og har særlig kompetanse innen behandling av søvnvansker, depresjon, utfordringer i relasjon, angst, seksualitet og spiseforstyrrelser


Lars@akerselvapsykologene.no

   Praktisk info gruppebehandling


  • Det er p.t. ikke satt dato for ny gruppe
  • Tilbudet omfatter 10 dobbeltimer (75 minutter) totalt over en periode på et halvt år.

  • Totalpris kr 9.610
  • Sted: Sagveien 21a
  • Maks antall deltakere: 10
  • Avbestilling senere enn 2 uker før kursstart, refunderes ikke. 

Behandlingsopplegget består av tre faser; først individuell dobbelttime, dernest syv gruppemøter og til slutt to oppfølgingsgrupper.

 

  • Individuell samtale:

Forberedende samtale (75 minutter). Der kartlegger vi om du vil ha nytte av å gå i en søvngruppe. Om du ikke er egnet for denne behandlingen, betaler du bare for denne ene dobbelttimen. Om du kan ha nytte av opplegget, kartlegger vi dine søvnvansker mer i detalj. Dernest introdusert du for behandlingsmetoden, søvndagbok og vi setter opp dine individuelle målsetninger.

 

  • Gruppeopplegget:

Første gang. Kort introduksjon av alle som er med i gruppen. I første gruppetime vil du lære mer om søvn (hvilke faktorer som påvirker søvnlengde og søvnkvalitet, konsekvenser av søvnmangel og gode rutiner/vaner i forbindelse med søvn.) Du vil også få opplæring i hvordan du kan bruke søvnrestriksjon for å bedre søvnen over tid.

 

Andre gang. Fortsettelse på tema fra første gang

 

Tredje gang. Vurdering av fremgang, hjelp til å justere kurs, utfordringer.

 

Fjerde gang. Vurdering av fremgang, hjelp til å justere kurs, utfordringer.

 

Femte gang. Gruppetime, vurdering av fremgang, hjelp til å justere kurs, utfordringer.

 

Sjette gang. Gruppetime, vurdering av fremgang, hjelp til å justere kurs, utfordringer.

 

Syvende gang. Gruppetime, vurdering av fremgang, hjelp til å justere kurs, utfordringer.

 

  • Oppfølgingsgrupper

 

Åttende gang. 1 -månedsoppfølging

 

Niende gang. 3 -månedsoppfølging

Kontakt

Adresse: Sagveien 21a, 0459 OSLO

E-post: post@akerselvapsykologene.no

Tlf: (+47) 92037175