Veiledning


Veiledning er en vesentlig del av psykologisk praksis, og vi kan alle bli bedre i vår yrkesutøvelse.


Vi veileder både enkeltpersoner, miljøpersonale og grupper. Veiledning kan f. eks. dreie seg om hvordan en skal organisere behandlingen, finne et terapeutisk fokus, og velge en felles teoretisk overbygning.


Vi veileder også i utredning, diagnostikk, kasusformulering, behandling av personlighetsforstyrrelser generelt, emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, mentaliseringsbasert psykoterapi og gruppeterapi.


Vi har følgende veiledningstilbud:

Vi veileder i dag på følgende institusjoner: 


  • Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)
  • Oslo kommunale ruspoliklinikk
  • Nydalen DPS, seksjon døgn
  • Blå Kors Behandlingssenter Slemdal
  • DPS Nordre Østfold, poliklinikk Moss 
  • Lovisenberg DPS, ruspoliklinikken
  • Lovisenberg FACT-team
  • Nordstrand bydel, psykisk helse
  • DPS Tiller Ta kontakt, så finner vi ut av hva slags veiledningsbehov du/dere har.

Kontakt

Besøksadresse: Trondheimsveien 2 J, (Inngang fra Herslebs gate)

Postadresse: Trondheimsveien 2, 0560 OSLO

E-post: post@akerselvapsykologene.no

Tlf: (+47) 93493034

Akerselvapsykologene AS