Veiledning


Veiledning er en vesentlig del av psykologisk praksis, og vi kan alle bli bedre i vår yrkesutøvelse.


Vi veileder både enkeltpersoner, miljøpersonale og grupper. Veiledning kan f. eks. dreie seg om hvordan en skal organisere behandlingen, finne et terapeutisk fokus, og velge en felles teoretisk overbygning.


Vi veileder også i utredning, diagnostikk, kasusformulering, behandling av personlighetsforstyrrelser generelt, emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, mentaliseringsbasert psykoterapi og gruppeterapi.


Vi har følgende veiledningstilbud:

Vi veileder i dag på følgende institusjoner: 


Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)

Oslo kommunale ruspoliklinikk

Nydalen DPS, seksjon døgn

Blå Kors Behandlingssenter Slemdal

DPS Nordre Østfold, poliklinikk Moss 

Lovisenberg DPS, ruspoiklinikken

Lovisenberg FACT-team

Nordstrand bydel, psykisk helse

DPS Tiller Ta kontakt, så finner vi ut av hva slags veiledningsbehov du/dere har.

Kontakt

Besøksadresse: Trondheimsveien 2 J, (Inngang fra Herslebs gate)

Postadresse: Trondheimsveien 2, 0560 OSLO

E-post: post@akerselvapsykologene.no

Tlf: (+47) 93493034

Akerselvapsykologene AS