Terapi

 

 

 

Individualterapi

Det å snakke med noen som ikke er en del av vår nære famile eller venner, er noe vi alle kan trenge. En profesjonell har taushetsplikt, og er ingen part i saken. Det vi er opptatt av er å forstå hva som har skapt problemene, og hvordan de kan løses. Vi ønsker å være aktivt deltakende i denne prosessen, og har et oppriktig ønske om å gi deg nye redskaper slik at du kan løse det du står fast i.


Individualterapi er ingen mystisk sak. Det handler om å snakke sammen, tørre å være åpen og å være mottakelig for endring. Etter at vi har blitt bedre kjent, vil psykologen si noe om sin forståelse av problemene og hva som driver dem. Det er viktig for oss at vi forstår deg riktig! Deretter setter vi opp en behandlingsplan med et fokus og noen målsetninger. Vi vil tilpasse metoden ut i fra det vi blir enige om passer best for deg og dine problemer. I noen tilfeller vil du få rask effekt, mens andre ganger vil vi måtte bruke lenger tid. Det finner vi ut av sammen.


Du vil gjennom hele prosessen bli fulgt opp av samme psykolog, slik at kontinuiteten bevares. Du avslutter behandlingen når du har fått det du kom for, synes du har det bedre eller håndterer utfordringene på en mer konstruktiv måte.


Parterapi

Det er vanlig at det oppstår konflikter i parforholdet, og noen ganger blir de så fastlåste at en kan trenge hjelp for å komme ut av dem. Da kan det være nyttig å snakke med en som står utenfor, og som er upartisk.

Alle par har sine unike problemer, og det er viktig for oss at begge får slippe til med sin versjon. Noen ganger er problemene skapt i samspill, mens andre ganger er det en av partene som drar det tyngste lasset. Her kan vi hjelpe til med å skille hva som ligger hos den enkelte, hva som opprettholder problemene og hvordan dere kan bryte den onde sirkelen.     

Kontakt

Besøksadresse: Trondheimsveien 2 J, (Inngang fra Herslebs gate)

Postadresse: Trondheimsveien 2, 0560 OSLO

E-post: post@akerselvapsykologene.no

Tlf: (+47) 93493034

Akerselvapsykologene AS