Smitteverntiltak

Oppdatert 28.03.2021


-Alle som ikke kan eller ikke ønsker å møte fysisk til time, vil få tilbud om å gjennomføre samtalen ved bruk av video eller telefonsamtale. Vi oppfordrer også til økt bruk av dette.


-Fysisk avstand på minimum 2 meter under konsultasjonen.


-Fysisk avstand på minimum 2 meter mellom personer på venterommet.


-Vi oppfordrer klienter til å bruke desinfiseringsmiddel eller håndvask før timen. Bruk vask på vårt toalett som du finner innerst i lokalene.


-For å unngå kontaktflater tilbyr vi i en periode ikke lengre kaffe, te eller vann. Du er velkommen til å ta med egen drikke til timen.


-Psykologen åpner og lukker døren til kontoret.


-Alle ansatte skal respektere pålagte karantener eller eventuelt isolasjon, og også ha lav terskel for selvpålagte karantener ved mistanke om smitte. Det samme krever vi av våre klienter.Dobbelklikk her for å legge til din egen tekst.

Kontakt

Adresse: Sagveien 21a, 0459 OSLO

E-post: post@akerselvapsykologene.no

Tlf: (+47) 93493034

Akerselvapsykologene AS