Smitteverntiltak

Oppdatert 02.02.2022


-Alle som ikke kan eller ikke ønsker å møte fysisk til time, vil få tilbud om å gjennomføre samtalen ved bruk av video eller telefonsamtale.  


-Fysisk avstand på minimum 1 meter under konsultasjonen.


-Lufting mellom timene


-Vi har to ventesoner. En inne i lokalet og en ute på gangen. Oppfordrer ventende til å holde god fysisk avstand. Bruk minnbind i ventesonen. 


-Vi oppfordrer klienter til å bruke desinfiseringsmiddel eller håndvask før timen. Bruk vask på vårt toalett som du finner i gangen i 2.etg.


-Alle ansatte skal respektere pålagte karantener eller eventuelt isolasjon, og også ha lav terskel for selvpålagte karantener ved mistanke om smitte. Det samme krever vi av våre klienter.Kontakt

Adresse: Sagveien 21a, 0459 OSLO

E-post: post@akerselvapsykologene.no

Tlf: (+47) 93493034

Akerselvapsykologene AS