Bufferkurs - samlivskurs for par

Har du og partneren din opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg? Går dere ned de samme negative spiralene når det kommer til f.eks. rot, husarbeid, oppdragelse eller prioriteringer etc? 

Bufferkursene henvender seg til par som har vært sammen en stund, og som har kommet så langt i sitt parforhold at de har opplevd at den samme uenigheten, diskusjonen eller konflikten gjentar seg gang på gang, og kanskje den synes fastlåst. Forskning på par tyder faktisk på at de aller fleste av utfordringene i samlivet nettopp er av denne sorten. Gjennom bufferkurset får deltakerne mulighet til å se de gjentatte konfliktene fra et annet perspektiv, og de får kjennskap til hvordan det er mulig å komme ut av fastlåstheten.


Kurset innebærer bl.a. undervisning, øvelser, råd og tips. Teorien gis i plenum til alle parene, men når det jobbes med øvelser/oppgaver, får hvert par tildelt et eget rom hvor de jobber med de ulike øvelsene. Det er ikke en forventning om at man skal dele noe i plenum.


For påmelding eller ønske om mer informasjon


    Fokus for Bufferkurset:


  • å styrke samholdet og hverdagskjærligheten
  • å tilby verktøy som kan gjøre det lettere å mestre negative følelser, irritasjoner, konflikter og personlighetsforskjeller
  • å gi kunnskap om hva som skaper gode parforhold
  • å gi innblikk i hvordan man kan ivareta lyst og seksualitet i varige forhold


    

    Neste kurs:


  • Dato neste kurs er ikke satt opp
  • Kl 10.00-17.00 begge dager
  • Sted: Sagveien 21a
  • Maks antall deltakere: 6 par
  • Pris: 5.800 kr. Dette inkluderer kursmateriale, kaffe/te og litt frukt/snacks. Deltakerne kan enten ha med matpakke, alternativt spise lunch på en kafé i nærområdet.
  • Avbestilling senere enn 2 uker før kursstart, refunderes ikke. 

Kurset blir ledet av

Katrine Bachmann Kimsås. Katrine er klinisk sosionom med mastergrad i familiebehandling. Hun har lang erfaring med å undervise og veilede familier og par. Katrine er godkjent Bufferkursleder. Hun tilbyr også indviduell oppfølging av par.  

katrine@akerselvapsykologene.no

Mer om kurset

Bufferkurset er utviklet av psykolog og forfatter av boken Varig Kjærleik, Anne Marie Fosse Teigen. Bufferkurset holdes vanligvis enten som et kurs over fem ganger (ukentlig, 75 minutter pr. gang) eller som helgekurs. I tillegg kan Bufferkurset skreddersys til enkeltpar.


Kurset tar sikte på å hjelpe par som på visse områder har gått seg litt fast og trenger en dytt for å løse opp i gjenntagende problemer. Nyere forskning på par tyder på at faktisk de aller fleste av utfordringene i samlivet er av den uløselige typen. Og hva gjør vi da?

 

Mange par klarer intuitivt å håndtere forskjellene. Noen klarer til og med å bruke forskjellene som en kilde til godlynt humor og vedvarende nysgjerrighet på hverandre. For disse parene oppleves ikke forskjellene som en trussel mot forholdet, men som muligheter til å bygge kjennskap til hverandre, trygghet, nærhet og intimitet.

Ved å studere par som får dette godt til, har forskerne skaffet solid kunnskap om hva som skaper langvarige, gode parforhold. Bufferkurset bygger på denne kunnskapen.


Fokuset på gjentatte konflikter er valgt både fordi det viser seg å være mye større risiko for samlivsbrudd hvis man ikke finner gode måter å leve med disse på, og fordi de forskjellene som bidrar til gjentatte konflikter vil kunne være en kilde til større intimitet og dypere vennskap, hvis paret lærer å utforske dem på en ikke-dømmende måte.
​Da blir ikke partneren en motstander lenger, men en alliert i kampen mot konflikten. En ekstra bonus er at den økte innsikten i hverandres livsverdener skaper samhørighet og mening - og ofte gir en ny gnist i forholdet også.


Dere er velkommen til å ta kontakt med oss vedrørende Bufferkurs!

Kontakt

Adresse: Sagveien 21a, 0459 OSLO

E-post: post@akerselvapsykologene.no

Tlf: (+47) 92037175