Program "lørdagselva"

Januar

29.01 kl. 12-13

26.03 kl. 12-13

07.05 kl. 12-13

Fremtidens Oslo & Arkitekturopprøret: Hva har arkitektur å si for vår trivsel og psykiske helse? 

Mars

Gal kvinne i gal tid: En samtale med regissør og forfatter Nina Grünfeld om hennes farmors historie som prostituert i mellomkrigstidens Sentral-Europa, slektshistorie og identitet. 

Mai

Espen Skorstad (psykolog): Hva skal til for å lykkes i Manchester United? Kartlegging av kognitive ferdigheter i fotball-rekruttering.

Lørdagsarrangementer

Sted: Sagveien 21a

Pris: GratisKontakt

Adresse: Sagveien 21a, 0459 OSLO

E-post: post@akerselvapsykologene.no

Tlf: (+47) 93493034

Akerselvapsykologene AS